דרוש מסריט מקצועי עם עבר של 30 חתונות בשנה האחרונה
לאירוע הכנסת ספר תורה שבוע הבא בחמישי

+972 50-329-4203: רק דרך הווצפ