מנהלת חשבונות למשרד רוח

דרישות סף:

1) שנתיים ניסיון בהנהלת חשבונות ממשרד דומה (משרד רוח\יועץ מס וכדומה).

2) שעות עבודה 08:00 – 14:30.

3) העבודה ברחוב בצלאל בירושלים

https://wa.me/972525957701?text=קורות-חיים-מנהלת-חשבונות-ירושלים