על מסעדה במושבה הגרמנית ירושלים שהעובדים הערבים עשו לו שביתה
מעונין להחליף בעובדים יהודים מתאים גם לציבור דתי/ חרדי, לפחות 5 משרות פנויות, שכר נאה,
הכשרה במקום אופציה לקידום / או העלאה
מי שמעונין להתקשר
0543355680 רפי