Eilat לרשת משב מרקט דרושים :קופאיות /סדרנים/ לעבודה במשמרות 
נהג משלוחים רשיון ג
נהגים בעלי רשיון ג לחלוקה 
מחסנאים לקפואים
אורז למחסן אריזה 
פקידת הזמנות 
לפרטים 
 :052-8338809 אילן
050-9139133 קובי
מופנה לנשים וגברים כאחד